Tag din drøm med i terapi og lær noget nyt om dig selv

Dine drømme viser, hvem du er - Uden censur og ønsketænkning

Dine drømme viser dig vejen til at løse noget uafsluttet fra din fortid, eller opdage en side af dig selv som du ikke kender. Når du afslutter det uafsluttede og erkender nye sider af dig selv, bliver du bedre til at være i livet.

Drømme indeholder stærke symboler, der igennem deres indbyrdes relationer kan vise samarbejde eller modsætningsforhold. Drømmene er eksistentielle budskaber om, hvem du er, og hvordan du har organiseret dig i dit indre.

Arbejdet med drømme foregår ved at du, både oplever symbolernes egenskaber og forholder dig til deres paralleller til dit liv.

Tag din drøm med i terapi

I terapi arbejder du med din drøm ud fra følgende grundidéer.

  • Drømmen kan være et budskab fra dig til dig. Budskabet er rent og er ikke begrænset af din indre censur.
  • Drømmen kan være et billede af dit liv lige nu. Alle symboler og personer i drømmen er sider af dig selv.
  • Drømmerens oplevelse respekteres – Jeg kommer ikke med fortolkninger på din drøm.

Min rolle som psykoterapeut er at hjælpe dig i fordybelse med de symboler, som din drøm indeholder. I dit eget tempo.

En session drømmeterapi varer 1,5 time – her når du typisk at arbejde med 3-4 symboler.

Arbejdet forudsætter at du har tidligere erfaring med terapi, eller at vi bruger en indledende terapisession på at lære hinanden at kende.

Du er velkommen til at ringe (+45 4191 4330) og høre mere eller booke mig til en terapi session her:

Læs mere om hvad du ellers kan arbejde med i psykoterapi hos mig eller læs mere om mig.

Min indre Donald Trump

Det følgende er et eksempel på et arbejde med en drøm i terapi.

"I Peters drøm befinder han sig i et lokale, der minder om det ovale kontor i det Hvide hus. Han står med to våben i hænderne og går frem i mod Donald Trump. Donald har ligeledes våben trukket. Peter er sikker på, at han skal dø i mødet og går alligevel stålfast frem. Han går uden om at stort gammelt og blankt mahogni bord. Peter vågner med en meget tydelig følelse af angst."

I drømmearbejdet arbejder Peter med Maghoni bordet og Donald Trump.

  • I Donald Trump symbolet opdager Peter en side af sig selv, som er analyserende, i stand til at skærme omverdenens indtryk ude og går nådesløst efter, det han vil have. Peter opdager, at Donald Trump i drømmen forsøger at hjælpe ham til at erkende denne side af sig, Han vil blot lære ham at bruge denne side, når det er nødvendigt. Peter bliver mere fortrolig og tryg ved denne side af sig selv.
  • Maghoni bordet, repræsenterer en side af Peter, der har en dyb ro, har en visdom og er tilstede ubekymret i nuet. En dyb accept af livets op og nedture. Her opdager Peter en grundlæggende tryghed, som han har til livet.

Udtalelser fra tidligere deltagere

Sådan finder du min terapipraksis

Gestaltterapi er en oplevelsesorienteret og procesbaseret psykoterapi

Gestaltterapi er en oplevelsesorienteret psykoterapi, hvor du beskæftiger dig med det, der betyder noget for dig i dit liv – her og nu. I terapien arbejder du med de ting, du oplever og får feedback fra mig som terapeut.

I gestaltterapi lægges der vægt på kontakt – på din kontakt til dig selv og din krop og på kontakten mellem dig og terapeuten. Det er en vigtig pointe i terapien, at du ikke skal laves om, men at du lærer at acceptere det menneske, du allerede er. I gestaltterapi lægges der vægt på et ligeværdigt forhold mellem terapeut og klient. Læs mere om gestaltterapi...

Du kan læse mere om den gestaltterapeutiske praksis, som jeg følger, på Nordisk Gestalt Institut.

Nordisk Gestalt Institut er godkendt som uddannelsessted af Dansk psykoterapeutforening.