PERSONDATAPOLITIK

1. Introduktion

Persondata er information, der kan henføres til en bestemt person (den registrerede) og kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer eller anden information om sundhed, seksuel orientering eller fagforening.

Ilivet.dk ejes af Impasse ApS.

Impasse Aps er ansvarlig for at sikre integritet og beskyttelse af dine personlige oplysninger, når du er kunde hos Impasse eller besøger vores side. Denne privatlivspolitik, som er i overensstemmelse med EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og danske love, beskriver, hvordan Impasse vil behandle og sikre, at dine rettigheder er opfyldt.

Impasse vil beskytte dine persondata bedst muligt, og vi vurderer løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for tab af datafortrolighed.

Vi lægger særligt vægt på disse principper:

 • At dine personoplysninger skal behandles på en lovlig og gennemsigtig måde.
 • At personoplysninger indsamles eller genereres for et specifikt, eksplicit og legitimt formål.
 • At kun data, der er relevante og begrænsede til det, der er nødvendigt for det tilsigtede formål, samles eller genereres.
 • At dataene er korrekte og holdes ajourførte.
 • At dataene kun opbevares så længe som nødvendigt for at kunne behandle dem eller som det kræves i henhold til loven.
 • At dataene skal behandles med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Som dataansvarlig, skal Impasse kunne vise, at ovenstående principper er opfyldt både inden for Impasse, hos eventuelle leverandører og partnere, samt de tilfælde, hvor dataene er overført.

Denne privatlivspolitik består af følgende information:

 • Kontaktoplysninger.
 • Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler det, og hvordan vi bruger det.
 • Hvem har adgang til dine data, og hvor længe vi holder dataene.
 • Hvad vi gør for at beskytte dine data samt generel information om datasikkerhed hos Impasse.
 • Hvad dine rettigheder er.

Hvis der er oplysninger, som du søger, der ikke findes i denne privatlivspolitik, eller der er noget yderligere du gerne vil forklare os, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger findes i næste afsnit.

2. Kontaktoplysninger

Hvis der er spørgsmål til denne politik, hvordan vi behandler dine data, eller hvis der er en klage, kan disse kontaktoplysninger benyttes.
I tilfælde af, at der er et bekræftet eller formodet datasikkerhedsbrud, bedes du også tage øjeblikkelig kontakt til Impasse Aps.

Kontaktperson: Rasmus Ranmar
E-mail: rasmus@impasse.com
Adresse: Impasse ApS, K.A. Hasselbalchs Vej 30
3070 Snekkersten
CVR: 40722874
Telefonnr.: + 45 4191 4330

3. Indsamling af persondata

Impasse håndterer fra tid til anden personlige oplysninger for at kunne levere vores services til vores kunder. Dette kan være information, der indsamles eller genereres, når du indgår et samarbejde med os eller kontakter Impasse via mail, kontaktformular eller over telefon. Vi opsamler information til følgende formål:

 • Kontakt og kommunikation i forbindelse med henvendelser, aftaler, kurser, præsentationer mv.
 • Journalnotater relateret til samtaler, terapisessioner, coachingforløb, gruppeforløb mm.
 • Bogføring, fakturering, betalinger
 • Websiteanalyse og optimering (se også vores cookiepolitik)
 • Mailinglister og nyhedsbreve

3.1 Hvilke data indsamler vi?

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
  • Køn, fødselsdag, familie, sociale og arbejdsmæssige relationer, uddannelse (kun med din
   skriftligt samtykke)
 • Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”):
  • Sundhedsoplysninger (kun med dit skriftlige samtykke)

3.2 Samtykke

I visse situationer vil Impasse have brug for dit samtykke til at indsamle og behandle dine personlige data. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke data vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det er også angivet, hvor længe dit samtykke er gyldigt.
Som registreret har du ret til at inddrage dit samtykke til enhver tid. Impasse sikrer, at det er lige så nemt at inddrage samtykke, som det er at afgive samtykke.

I forbindelse med persondataforordningen vil Impasse i relevante sammenhænge opbevare optegnelser for at påvise, at der er givet samtykke til behandling af personoplysninger.

4. Hvem har adgang til dine data

4.1 Adgang

Kun medarbejdere, som har en opgave at udføre, hvor dine data er nødvendige for udførelsen, vil få adgang til vores systemer, hvor dine data opbevares. Afhængigt af hvilken opgave der skal udføres, får vedkommende kun adgang til dele af dine data, der er nødvendige for at udføre opgaven.

Vi deler ikke dine personlige oplysninger med nogen uden for Impasse undtagen i følgende situationer:


Med dit samtykke:
Vi deler kun personlige oplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for Impasse, når vi har dit samtykke til det.

Det kan være, at en leverandør har dele af deres tjenester, der drives eller opbevares i et land uden for EU (i et såkaldt tredjeland), og at dine data således overføres uden for EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme sikkerhedsforskrifter og foranstaltninger, der beskytter dine data inden for EU, også anvendes på de data, der overføres uden for EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige så sikre, om de behandles inden for EU eller i et tredjeland.

4.2 Opbevaring

Impasse lagrer ikke dine data længere end lovligt krævet, eller hvad der er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig eller er nødvendig for sporbarhed i tilfælde af hændelser, tvister etc.
Vi har en generel sletningspolitik, hvori der er beskrevet, hvor længe vi opbevarer data.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at Impasse vil handle i overensstemmelse med dansk og EU-lov og vil støtte dig undervejs.
Vi forstår, at forskellige mennesker har forskellige sikkerhedsbehov. Impasse stræber efter at være transparent i hvilke data, der indsamles, så du har muligheden for at udøve dine rettigheder til at få adgang til, rette, eksportere, slette eller suspendere behandlingsaktiviteterne.

6. Ret til Adgang

Du har altid ret til at anmode om adgang til dine personlige data, som vi behandler. For at beskytte dine personlige data skal Impasse bekræfte din identitet på en officiel måde, før vi giver dig adgang til personoplysningerne.

7. Ret til sletning

Du har ret til at få dine personlige data slettet af Impasse, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige, eller hvis du inddrager dit samtykke.

Anmodninger om sletning kan ske mundtligt eller skriftligt. Alle anmodninger vil blive behandlet uden unødig forsinkelse, og inden for en måned modtager du en opdatering med bekræftelse på sletningen eller en forventet tid, hvor sletningen vil ske.

8. Ændringer til denne politik

Denne politik gennemgås regelmæssigt og opdateres, hvis der er ændringer i databehandlingen. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og hvis væsentligt, meddeles Impasses kunder via e-mail og andre kommunikationsmidler.

Få inspiration til personlig udvikling!

Tilmeld dig mit nyhedsbrev for at få adgang til inspirerende og informerende indhold om personlig udvikling og selvhjælp.

Du vil modtage de seneste blogindlæg samt tips og tricks og værktøjer til at forbedre dit liv.

Nyhedsbrevet er gratis, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Jeg passer på dine persondata. Klik her for at læse persondatapolitikken.