Awareness hjælper dig til at fange stress i opløbetFang stress i opløbet

Awareness er nøglen til forandring

At træne din awareness ”muskel” giver dig mulighed for at fange stress i opløbet. Det giver dig adgang til flere ressourcer i din beslutningsproces. Du bliver bedre til at omgå automatbeslutninger, nedsætter risikoen for at være forudindtaget og øger kreativiteten i dine beslutninger.

Awareness er nøglen til at være autentisk tilstede her og nu og er en forudsætning for at ændre dine vaner. Awareness er den ufokuserede opmærksomhed, som bedst kan beskrives som din evne til at reflektere over forskellige indtryk (fra miljøet og dine egne tanker og følelser), inden du retter sin opmærksomhed mod noget bestemt. Det svarer til at være åben over for det, der er uden for fokus, inden du stirrer dig blind på et enkelt perspektiv. Se billedet ovenfor for eksempel.

Når du modtager input fra dine omgivelser eller fra din egen organisme, vil din hjerne automatisk begynde at organisere indtryk i et mønster. Når du har nok indtryk til at genkende et mønster vil du enten; træffe en beslutning, danne en mening eller handle/reagere på mønsteret. Den beslutning du tager, er altid påvirket af alle dine hidtidige erfaringer, kombineret med de aktuelle indtryk du får fra det miljø du befinder dig i (læs mere om Feltteori udviklet af Kurt Lewin).

Uden awareness gør du sandsynligvis hvad du hidtil har gjort. Det er smart, for så kan du meget hurtigere reagerer og handle på indtryk i omgivelserne. Det er ikke så smart når du vil undgå stressende situationer eller hvis du vil ændre en vane.

Det kan trænes

For at lave om på dine handlemønstre, er det nødvendigt at lægge en kile ind imellem oplevelse og beslutning. Det er her awareness kommer ind i billedet. Awareness er nøglen til at omgå automatbeslutninger og ændre gamle beslutningsstrategier, som måske ikke længere er så hensigtsmæssige.

Awareness kan kategoriseres i tre zoner:

Figur 1: De forskellige awareness zoner

Tre trin til øget awareness

Du kan træne awareness ved at stoppe op. Og så spørge dig selv, hvad der sker i de forskellige zoner, lade opmærksomheden glide hen på dem. Det er en god øvelse at lave midt i et møde eller en samtale. Hvad sker der egentligt lige nu og her i mødet? Hvad gør det ved mig og hvad vil jeg med den viden? Er der noget jeg vil adressere eller gøre anderledes?

Her er tre forslag, som du selv kan tage fat på for at øve din awareness.

Her er tre forslag, som du selv kan tage fat på for at øve din awareness.

  1. Nudging. Det gælder om at fange det i nuet. Brug en genstand du altid har på dig, indstil en timer på din telefon eller sæt et kryds på din hånd, der minder dig om at stoppe og og gennemgå de 3 zoner.
  2. Find et tidspunkt på dagen, hvor du kan sætte dig og betragte andre mennesker. fx. en park eller kantinen på din arbejdsplads. Registrerer så objektivt som muligt hvad du registrerer i din yderzone. Skriv det ned på et papir. Læg mærke til hvor mange fordomme og fortolkninger du får ind.
  3. Reflektion. Inden du går i seng, så gennemgå din dag og identificer hvor du har ladet din automatreaktion råde samt hvor det er lykkedes med awareness.

I gestaltterapi lærer du at fange stress i opløbet

Som terapeut er jeg opmærksom på, hvad der sker i de forskellige awareness zoner. Jeg kan naturligvis ikke vide noget om, hvad der sker i din inder- eller mellemzone. Så jeg hjælper dig ved at rette din opmærksomhed på, hvad der sker i dig, når det er relevant i løbet af vores samtale.

På den måde får du trænet din awareness og bliver således støttet i at være opmærksom på, hvor dine egne grænser er samt hvad du vil og ikke vil.

Prøv en terapitime og se om det er noget for dig
Du kan skrive til mig på rasmus@impasse.dk, ringe på +45 4191 4330, hvis du vil høre mere.
Du kan læse mere om terapien og rammerne ved link nedenfor eller book tid direkte via facebook.

Del på socialt medie: