Få vendt den negative stress spiralFå vendt den negative stress spiral

Gestaltterapi hjælper dig med at genoprette balancen og undgå stress

Kendetegn ved stress

Stress er en belastningstilstand, som du oplever, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, du har, eller oplever du har. Der opstår en ubalance i dig, og hvis det vedbliver over længere tid, kan få alvorlige konsekvenser for dig og dine omgivelser. De signaler du kan registrere som tegn på stress, kan fx være en eller flere af følgende:

Fysiske

 • Hovedpine
 • Svedture
 • Appetitløshed
 • Svimmelhed
 • Rysten på hænderne
 • Nedsat lyst til sex
 • Træthed og søvnproblemer

Psykiske

 • Tankemylder
 • Hukommelsesbesvær
 • Anspændthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Følelsesmæssig ubalance
 • Negative tanker
 • Uforklarlig angst

Du samarbejder med alt i dine omgivelser om at sameksistere og opretholde balance

Alle dine erfaringer i livet, din personlighed og din fysik, danner grundlag for dine valg og beslutninger. Det sker i interaktion med dine omgivelser. Du påvirker dine omgivelser, og dine omgivelser påvirker dig. En vekselvirkning, hvor du og dine omgivelser konstant tilpasser jer, lærer og søger mod balance.

Igennem hele dit liv vil du gå ind og ud af balance, efterhånden som der sker forandringer, du udvikler dig og forfølger dine mål. Nedenstående figur illustrerer nogle af de forskellige elementer, der er i spil hos både dig og omgivelserne.

Ydre og indre faktorer der påvirker stress

Figur 1: Din personlighed i relation til dine omgivelser

Uafsluttede hændelser og opgaver starter en negativ stress-spiral

Oplever du at hænge fast i ubalance? Det kan være fordi, du har for mange uafsluttede opgaver, der trækker på dine ressourcer. På et tidspunkt er der ikke mere at trække på. Du begynder at mærke stress, opbygger endnu flere uafsluttede opgaver og negative tanker. En nedadgående spiral, hvor du oplever endnu flere stresstegn, og hvor du til sidst risikerer at bryde sammen.

Nedenstående figur illustrerer den proces, du går igennem, når du gennemfører en opgave (gestaltningsprocessen).

 1. Der er en hændelse, der aktiverer at du gennemfører en opgave
 2. Du bliver bevidst om hændelsen, samler data fra omgivelserne og trækker på dine erfaringer (se figur 1)
 3. Du beslutter, hvad du vil og planlægger gennemførelse
 4. Du møder omverdenen i din gennemførelse og påvirker denne
 5. Når du har afsluttet, lærer du, hvad der kan læres, og dermed er balancen genoprettet

Den orange kurve illustrerer den energi eller ressourcetræk, det kræver at gennemføre denne handling.

Gestaltnings processen

Figur 1: Din personlighed i relation til dine omgivelser

Uafsluttede opgaver eller hændelser binder dine ressourcer

Hvis du af en eller anden grund ikke afslutter ikke får afsluttet opgaven, så vil energien så at sige stadig være aktiv og trække på dine ressourcer. Du kan sammenligne det med hukommelsen (RAM) i en computer, der holder data indtil programmet er lukket – hvis ikke programmer afsluttes ordenligt, vil computeren til sidst gå ned.

Eksempler på uafsluttede opgaver:

 • Du siger ja til opgaver, du i virkeligheden ikke har ressourcer til at gennemføre. Din uafsluttede opgave er muligvis at lære at sige nej
 • Du bærer gammelt nag mod en eller flere af dine relationer eller omgivelser
 • Du har arbejds-, studie- eller fritidsopgaver, du ikke er blevet færdig med
 • Du har sorg og tab fra tidligere, du ikke har bearbejdet færdigt. Fx dødsfald af nærtstående, skilsmisse eller kærestesorger
 • Du har traumer fra tidligere, du ikke har behandlet
 • Du er vokset op i en familie med dysfunktion. (fx vold (fysisk og psykisk), stoffer, alkohol, sexuelt misbrug eller manglende nærvær)
 • Du er håbløst forelsket

Terapi hjælper dig med at frigøre ressourcer og slippe stress

Gennem gestaltterapi får du hjælp til at afslutte og færdigbearbejde gamle hændelser og dermed frigøre ressourcer. Du lærer, hvordan dine forskellige sider interagerer med omgivelserne (figur 1). I terapien får øje på de negative tanker og de udfordringer du har, der gør det svært for dig at afslutte hændelser og dermed frigøre energi. Du får mulighed for at forstå, hvordan krav fra omgivelserne påvirker dig og hvad du kan og ikke kan gøre noget ved.

I terapien hjælper jeg dig, med at forstå hvordan du gør i forskellige situationer. Det er igennem denne indsigt og frigjorte ressourcer, at du kan begynde at vende den negative spiral og finde balancen i dit liv igen.

Prøv en terapitime og se om det er noget for dig
Du kan skrive til mig på rasmus@ilivet.dk, ringe på +45 4191 4330, hvis du vil høre mere.
Du kan læse mere om terapien og rammerne ved link nedenfor eller book tid direkte via bookingsystem.

Del på socialt medie: