Du kan ikke rigtigt sige ja til noget, før du lærer at sige nej

Med glæden siger du ja, og med vreden siger du nej

Før du lærer din vrede at kende, vil meget af din glæde være overladt til omstændigheder og til andres nåde

Vredens sammensætning

Mange søger hjælp, fordi de ønsker at være mindre vrede, eller fordi de er bange for deres vredesfølelser. Virkeligheden viser sig ofte at være omvendt. Problemerne opstår, fordi de ikke tillader dig selv at mærke vreden. Så bliver vreden fortrængt og lukket ned. Til sidst eksploderer de som en gejser og skader sig selv og deres omgivelser.

Dette indlæg går i dybden med vrede. Først får du et billede af, hvordan vreden ser ud, når den er sund og naturlig. Herefter kan du læse om, hvordan usund vrede ser ud. Til sidste kan du læse om, hvordan du får et sundt forhold til vreden.

Den sunde vrede

Sund vrede er karakteriseret ved, at du mærker og accepterer den når den er der, OG du er opmærksom på, hvordan du vælger at udtrykke den. At mærke vrede er ikke det samme som, at den skal udtrykkes ved en hver lejlighed.

Vrede er en af vores grundlæggende følelser og er karakteriseret ved, at den driver dig til handling. Den mobiliserer energi, der har til formål at sætte din krop i bevægelse. Til at sætte en grænse, til at råbe, til at bevæge dig hen mod et mål, til at kæmpe eller til at slås. Når du har udført handlingen, så er energien brugt og du genfinder roen.

Vælger du ikke at handle på vredes impulsen, og det kan der være gode grunde til, så har det en omkostning. Du får ikke brugt energien, og den bliver derfor hængende i kroppen, indtil du får aflad for den. Fx igennem sport eller ved at snakke episoden igennem og lade den vise sig senere.

Du kan sammenligne følelserne med tangenterne på et klaver – fra de lyse fine til de dybe og tungere. Alle har sin berettigelse. Du får et rigere liv, når du forstår at spille på alle tangenterne.

I den følgende figur har jeg inddelt ”klaveret” med forskellige eksempler på nuancerne i vredesregisteret. Højden på figuren illustrerer intensiteten af vredesfølelsen.

Refleksions øvelse:

Gå de forskellige eksempler igennem.

 • Hvordan har du det med hvert punkt?
 • Har de alle en berettigelse?
 • Hvis ikke, hvorfor?

Håndtering af vreden. Sådan gør du.

Vrede har mange nyancer og her kan du læse nogle af de forskellige udtryk den har og hvad du selv kan gøre. Du kan også få flere konkrette værktøj i din mailbox. Skriv dig op her og få værktøj tilsendt over de næste par uger.

Jeg passer på dine persondata. Klik her for at læse persondatapolitikken.

Den usunde vrede

Jeg hører ofte fra klienter, at de ikke har lært at takle svær vrede i opvæksten. Enten fordi omsorgspersonerne ikke har kunnet rumme følelserne selv, fordi det ikke har været acceptabelt at vise vrede, eller fordi en af omsorgspersonerne har været syg eller haft et misbrug, og så har der ikke har været plads eller overskud til den.

 

De har dermed ikke lært at spille på alle tangenterne i klaveret. I stedet fortrænger de følelsen og lukker ned for den – ganske enkelt fordi det har været nødvendigt i barndommen. Denne strategi fortsætter så ind i voksenlivet. Ofte er de ikke længere bevidste om, at de fortrænger den, og det giver en række problemer ift. relationer, arbejde og familielivet og er typisk forbundet med et lavt selvværd

Ofte er vreden forbundet med frygt for vreden. Mister jeg en relation, hvis jeg viser den? Bliver andre sure på mig? Gør jeg skade på andre, hvis jeg giver slip på vreden i mig?

Som nævnt tidligere så mobiliserer vrede energi i kroppen til handling. Når denne energi ikke afledes, kan det resultere i kropslige reaktioner. Fx hovedpine, træthed, ondt i nakke, ryk eller andre led. Er det et gentagent mønster, kan det medføre kroniske smerter.

Usund vrede er karakteriseret ved:

 • at du af forskellige årsager ikke giver dig selv lov til at mærke vrede
 • at vreden du giver udtryk for, er ude af proportioner, med den situation du befinder dig i
 • at din udtrykte vrede ikke er relateret til aktuelle situation eller de personer, du lader den gå ud over

Nedenstående figur illustrerer ”hullet” i det sunde register. Du mærker ganske enkelt ikke vreden, den hober sig op og til sidst ryger låget af.

Arbejdet med vrede

Refleksions øvelse:

Gå de forskellige eksempler igennem.

 • Hvordan har du det med hvert punkt?
 • Har de alle en berettigelse?
 • Hvis ikke, hvorfor?
 • Er der nogen personer som træder frem?

Arbejdet med vreden drejer sig i bund og grund om tre forskellige områder, der vægter i større eller mindre grad fra person til person:

 1. Dit generelle forhold til, og historik med vrede
 2. Øge bevidsthed om hvordan du opfanger vrede
 3. Blive opmærksom på hvordan du stopper dig selv i at mærke vreden

Dit generelle forhold til vrede går ud på, at du lærer om vrede og om dit eget personlige forhold til vrede. Må du godt være vred? Er der noget i dit miljø, der gør at det er uacceptabelt at vise vrede? Har du hændelser fra din opvækst, hvor du har mødt voldsom vrede, eller hvor du blev afvist, hvis du selv viste vrede?

Opmærksomhed handler om, at du bliver bevidst om dine tanker og følelser, når du møder noget i dine omgivelser, der gør dig vred. Kroppen er en fantastisk vejviser til følelserne. Når du øger din kropsbevidsthed, og bliver bevidst om, hvor i kroppen du mærker vrede, bliver du mere fortrolig med vreden. Læs mere om hvordan du arbejder med opmærksomhed. (awareness)

Det tager tid at blive fortrolig med vrede. Især hvis du har brugt det meste af dit liv på at fortrænge den. Derfor håber jeg at du vil se mildt på dig selv, i de tilfælde hvor det ikke lykkedes. Det handler om at blive opmærksom på, hvordan du stopper dig selv i at mærke vreden. Det gør du ved at undersøge situationer i dagligdagen og lære fra dem.

Gradvist vil du blive mere fortrolig og begynde at ændre din måde at være i livet på. Du lærer at sige nej på en hensigtsmæssig måde, og så bliver der plads til glæden. Dit ja bliver mere sikkert, fordi du ved at du også kan vælge et nej.

Læs 5 tip til at forhindre raseri

Få en gratis forsamtale

Hvis du kæmper med vredesproblemer, kan psykoterapi hjælpe. Gennem terapi får du indsigt i de grundlæggende årsager til din vrede. Du lærer sundere måder at håndtere den på og udvikler bedre kommunikations- og problemløsningsevner. 

Indtast dit navn og telefonnummer, hvis du vil ringes op og få en snak om, hvordan psykoterapi kan hjælpe dig med at få styr på din vrede.

Du er også velkommen til selv at ringe på:

 

TAG KONTAKT

Der er ikke flere indlæg at vise...

Tag kontrol over din vrede – start i dag!

Har du svært ved at kontrollere din vrede?

Få tilsendt mine 5 mest effektive tips til vredeshåndtering og start din rejse mod et liv med mere indre ro og bedre relationer.

Jeg deler min ekspertise, så du kan lære at tøjle vreden og skabe positiv forandring i dit liv.

Tilmeld dig nu og modtag tips med det samme!

Jeg passer på dine persondata. Klik her for at læse persondatapolitikken. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet